www.rakovica.com

Općinska uprava općine Rakovica sastoji se od Načelnika i Općinskog vijeća.

Načelnik predstavlja izvršnu vlast i brine se za izvršavanje odluka općinskog Vijeća te predstavlja i zastupa općinu u svakodnevnom radu.

Općinsko vijeće je zakonodavno tijelo koje donosi bitne odluke za funkcioniranje općine.

Načelnik općine Rakovica je Franjo Franjković (HDZ), a ovo mu je peti mandat na mjestu općinskog načelnika. Mandat općinskog načelnika traje 4 godine.

Zamjenik općinskog načelnika je Mihovil Bićanić (HDZ).

Općinsko vijeće čine slijedeći vijećnici:

1. Zoran Luketić (HDZ) - predsjednik Vijeća

2. Marijan Vuković (HDZ)

3. Blaženka Hodak (HDZ)

4. Željko Župan (HDZ)

5. Josip Čančar (HDZ)

6. Milan Hodak (HDZ)

7. Ivan Vuković (SDP) - zamjena Semir Čović

8. Ivan Turkalj (SDP) - zamjena Josip Pavličić

9. Damir Špehar (HSP)

10. Blanka Pavlić (HSP)

11. Dražen Brajdić (HSP)

Opcinsko vijece 2017